12.03.2024

Kwas masłowy

Kwas masłowy, kwas butanowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych. Występuje w zjełczałym maśle, nadaje lekko gorzki posmak wielu serom. Jego sole i estry to maślany.

Wzór: C4H8O2

Masa molowa: 88,11 g/mol

Temperatura wrzenia: 163,5 °C

Gęstość: 960 kg/m³

Nazwa wg IUPAC: Butanoic acid

Temperatura topnienia: -7,9 °C